Népszámlálás 2022

Létrehozva: 2022. 08. 23.

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart. A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok.

 

A számlálóbiztos feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.

Munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.

 

A népszámlálás adatfelvételének eszmei időpontja 2022. október 01. napja 0 óra.

  

 • 2022. október 1. és 16. között önállóan és kizárólag online lehet kitölteni a kérdőíveket.
 • 2022. október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

 • 2022. november 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

 

A népszámlálási adatfelvétel során össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó – a címjegyzéken szereplő, illetve a térképszelvény által lehatárolt területen található – valamennyi lakóegységet, továbbá a számlálókörzet területén élő személyeket.

 

A népszámlálás teljességéhez elengedhetetlen a körzetek teljes körű címbejárása függetlenül attól, hogy történt-e a címen internetes önkitöltés vagy sem.

 

Az irányszámok alapján Felsőtárkány és Noszvaj településen összesen 15 fő számlálóbiztosnak a terepmunka során várhatóan 2475 címen kell címellenőrzést végeznie, illetve kérdőívet kitöltenie külön a lakásra és külön az ott élő/tartózkodó személyekre.

 

A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek rendelkezniük kell:

 • saját számítástechnikai eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning-tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop, tablet stb.);

 • elektronikus (e-mail) és mobiltelefonos elérhetőséggel a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében, melyhez külön költségkeret áll rendelkezésre.

 

A számlálóbiztosnak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: 

 • legalább középfokú végzettség;

 • kizárólagosság: melynek keretében vállalja, hogy a népszámlálás idején a KSH-n kívül más szervezet vagy személy részére az érintett címek és személyek esetében adatgyűjtést, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végez, illetve a sajtónak csak a KSH előzetes engedélyével nyilatkozik;

 • magabiztos számítógépes ismeret: rendelkezik legalább alapvető vagy felhasználó szintű számítógépes ismerettel, illetve jártas érintőképernyős készülékek használatában;

 • fizikai erőnlét, terhelhetőség: vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai, szellemi igénybevételt;

 • tanulási készség: vállalja a felkészülés során az új ismeretek önálló elsajátítását, és a vizsgázást;

 • motiváltság: elkötelezettség, érdeklődés a kérdezői munka, illetve a számlálóbiztosi munka iránt;

 • jó fellépés, beszédkészség: érthető, helyes beszéd, jó fogalmazókészség;

 • kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, (nyelvismeret): udvariasság, kedvesség, megfelelő meggyőző erő, a beszélőpartnerre koncentráló figyelem, idegen nyelv ismerete előnyt jelent;

 • empátia: tudjon azonosulni az adatszolgáltató problémájával, együtt tudjon vele érezni, ugyanakkor tartsa szem előtt a népszámlálás érdekeit;

 • lelkiismeretesség, precizitás: vállalja az útmutatások, határidők betartását, a pontos, gondos feladatvégzést, vigyáz a rábízott tabletre és az egyéb kellékekre;

 • konfliktuskezelő készség: a kérdezői munkával járó, valamint az adatszolgáltatókkal kapcsolatos problémákat igyekszik elviselni, kezelni;

 • titoktartás: vállalja, hogy a kapott válaszokat bizalmasan kezeli, nem él vissza velük, nem adja át, nem mutatja meg harmadik személynek;

 • helyismeret, tájékozódási, térképkezelési készség: az összeírási területen, településen helyismerettel rendelkezik, jól tájékozódik;

 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség (mobiltelefon, e-mail) rendelkezik az adatfelvétel időszakában;

 • tudomásul veszi, hogy személyes adatait a KSH az általa működtetett informatikai rendszerben rögzíti és a Call Centerbe érkező megkeresés esetén az érintett adatszolgáltatónak megadja.

 

Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet!

 

Számlálóbiztosi jelentkezési lap kérhető a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) illetve a Közös Hivatal Noszvaji Kirendeltségén (3325 Noszvaj, Kossuth út 1.); továbbá letölthető a linkre kattintva: Jelentkezési lap számlálóbiztos számára szerkeszthető formátum, Jelentkezési lap számlálóbiztos számára PDF formátum 

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 31.

 

A számlálóbiztosok a helyi népszámlálási felelőssel (jegyző) kötnek megbízási szerződést, amelyre azután kerülhet sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó online tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning vizsgát tettek.

 

A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést.

 

A munkavégzésért a KSH a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott normatíva alapján díjazást biztosít.

 

A népszámlálással, számlálóbiztosi toborzással kapcsolatos bővebb információ a https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas oldalon található.

 

dr. Márton Erik György
jegyző