RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE

Létrehozva: 2020. 09. 29.

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a településkép védelméről szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a Felsőtárkány, Akácfa utca 6. szám alatti, 849/1 helyrajziszámú ingatlanon található épület helyi védelem alá helyezése céljából

Tisztelt Felsőtárkányi Lakosok!

 

Jelen rendelet módosítás a Felsőtárkány, Akácfa utca 6. szám alatti, 849/1 helyrajziszámú ingatlanon található épület helyi építészeti értékvédelem alá helyezésére irányul.

 

Az épület helyi védelem alá helyezését Bliszkó Viktor és Bodolai Mónika, az ingatlan tulajdonosai kezdeményezték.

 

Az értékvizsgálati dokumentáció tartalmazza a védendő épület rövid ismertetését, az ingatlan azonosító alapadatait, az épület értékvizsgálatát, az építési tervek részleteit, továbbá a jelen állapotot rögzítő fotódokumentációt.

 

A helyi védelem alá helyezéshez Felsőtárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása szükséges, mely rendelet-módosításra vonatkozóan a jogszabályban előírt előzetes partnerségi egyeztetések lefolytatása keretében kérem Önöket, hogy véleményüket, javaslataikat 2020. október 29. napján 12.00 óráig elektronikus úton az onkormanyzat@felsotarkany.hu  e-mail címen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal postacímén (3324 Felsőtárkány, Fő út 101. szám) szíveskedjenek megküldeni.

 

Szántósi Rafael               
Polgármester                 

 

A rendelet-tervezet szövegét és a benyújtott kérelmet mellékletekkel itt tekinthetik meg:

Rendelet-tervezet

Benyújtott kérelem és mellékletei