Lakossági barnakőszén igényfelmérés

Létrehozva: 2022. 09. 22.

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében. 

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a 2022/2023. fűtési szezonra.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Fentiekre tekintettel felhívjuk a Felsőtárkányban élők figyelmét, hogy amennyiben barnakőszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az önkormányzatnál. 

Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat. Mindezek alapján kérjük, hogy a várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

• név,
• lakcím és
• mennyiség mázsában kifejezve.

Az igény bejelentésére a következő lehetőségeik vannak a háztartásoknak:

https://forms.gle/t1CoaHskg6LW93os7 linken elérhető űrlap kitöltésével,
• személyesen a hivatalban az alábbi formanyomtatványon: Igénybejelentő lakossági barnakőszén felméréshez - word formátumban, Igénybejelentő lakossági barnakőszén felméréshez - PDF formátumban 
• e-mail-ben az onkormanyzat@felsotarkany.hu címre elküldve a fenti adatokat.

Együttműködésüket köszönjük!

 

Tisztelettel:
Felsőtárkány Község Önkormányzata