Közlemény

Létrehozva: 2023. 12. 11.

„Tisztelt Lakosság!

Önkormányzatunk a ma reggeli sajnálatos baleset után, a közlekedők védelme érdekében megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, a kezelésükben lévő, állami tulajdonú 2505. sz. országos közutat érintő szabályozási javaslattal.

A közlekedők védelme érdekében indokoltnak látjuk a 2505. sz. közút érintett szakasza vonatkozásában a KRESZ - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 16. § (1) bekezdésének r) pontja szerinti veszélyt jelző táblák (85. ábra) kihelyezését.

A táblák kihelyezése nem mentesíti az állattartókat a kárfelelősség alól, ők továbbra is kötelesek az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, továbbá a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglalt szabályokat fokozottan betartani!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A Ptk. 6:562. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján aki állatot tart, az állat által másnak okozott kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli.

Az állattartók kötelesek mindent megtenni az ilyen és hasonló balesetek megelőzése érdekében!

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Tisztelettel,

Felsőtárkány Község Önkormányzata”