Tájékoztatás

Létrehozva: 2022. 09. 14.

a 2022. szeptember 10-től hatályos 259/2022. (VII.21.) Korm.rendelet 7/A. §-a alapján a többgenerációs családi házban élő családok részére

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. szeptember 10-től hatályos 259/2022. (VII.21.) Korm.rendelet 7/A. §-a alapján a többgenerációs családi házban élő családok részére  „a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.” A gyorsabb ügyintézés érdekében jelen tájékoztatásunkhoz mellékeljük a kérelem formanyomtatványát.

Felhívjuk az igénylők figyelmét, hogy a kérelem benyújtását követen helyszíni szemle keretében készülő jegyzőkönyv alapján kerül kiállításra a hatósági bizonyítvány, amennyiben az ingatlan megfelel a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak.

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS! (frissítve: 2023.01.31.)

(hatósági bizonyítvány iránti kérelem a lakás rendeltetési egységek számáról)

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészült ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni

a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) a lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek."

 

Kérelem fogyasztói közösség - word formátum

Kérelem fogyasztói közösség - PDF formátum